Sustav brzog uzbunjivanja za neprehrambene proizvode (RAPEX)

Broj upozorenja: 0450/06

Podijelite na         

Proizvod: 

Ime: 

Broj serije / crtični kod: 

Vrsta upozorenja: Ozbiljno

Kategorija: Kemijski proizvodi

Marka: 

Vrsta/broj modela: 

Vrsta rizika: Kemikalija
Taj proizvod predstavlja kancerogen rizik za potrošače jer gumena otopina sadrži 64,9 % benzena i 14,4 % toluena.Benzen se smatra karcinogenom kategorijom I., mutagenom II. kategorije i toksičnosti u skladu s Direktivom 76/769/EEZ.Toluen je klasificiran kao karcinogena tvar kategorije III., štetno i visoko zapaljiv.Osim toga, označivanje je netočno i nepotpuno.Potrošači imaju doticaj s proizvodima i udisati pare.

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta. (Autor: Ostalo)

Opis:  Kompleta za popravak bicikala Sediotip/broj modela:Članak nr. SG-C015 EAN 4260047621873

Zemlja podrijetla: Njemačka

Upozorenje primljeno od: Nizozemska