Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0415/05

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Riziko zasažení elektrickým proudem.Izolované vodiče jsou v kontaktu s ostrým přístupným kovovým trubkem.Chybí ukotvení šňůry.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce, vydání varování a stažení z oběhu, které bylo nařízeno příslušnými orgány.

Popis:  Žárovky tabulky „R & A COLLECTION“(12386).

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko