Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0377/07

Výrobek:  Prodlužovací šňůra

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: 

Typ/číslo modelu:  spotřebiče Výrobek: Prodlužovací šňůra Značka: LUUCERNA

Druh rizika: Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění, protože: Uzemňovací otvor je nesprávně připojen (světle modré dráty); — rozměry dvoupólové vidlice se dvěma ochrannými kontakty jsou z tolerance; Průměr kolíku 4,66 a 4,49, který neodpovídá požadovanému průměru 4,8 mm ±0,06 mm; Vícenásobný přenosný zásuvkový vývod nemá kotevní úchyt šňůry; Plocha průřezu napájecích vodičů je nedostatečná. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

Popis: 

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika