Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0376/07

Výrobek:  Vysoušeč vlasů

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: XIN CHAO DRYER

Typ/číslo modelu:  600/XC-801

Druh rizika: Úraz, Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko: Úrazu elektrickým proudem z důvodu, že nevyhovuje požadavkům třídy ochrany proti nárazu II a že chybí uzemnění přívodní vodiče, Zranění, protože zuby pláček, které jsou součástí plastu, mají ostré hrany, které by mohly kůži poškodit. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

Popis: 

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Rumunsko