Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0374/07

Výrobek:  Prodlužovací šňůra

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: LIANFA

Typ/číslo modelu:  Typ 10A-250A

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje vážné riziko požáru a úrazu elektrickým proudem. U elektrického vedení se elektromechanická šňůra přehřívá. Průřez elektrických vodičů je menší, než se požaduje (1 mm). U elektrických vodičů je rovněž nízká odolnost. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je způsobeno tím, že vodiče lze snadno oddělit od mobilní zásuvky a mohou vést k usmrcení elektrickým proudem. Kromě toho je výrobek extrémně hořlavý. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60335–1 a EN 60695–1-1.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje nařízený orgány. Dobrovolné odvolání spotřebitelů a informace o spotřebitelích ze strany distributora (Ze strany: Ostatní)

Popis: 

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Rumunsko