Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0371/07

Výrobek:  Prostředek k rovnání tenké desky na vlasy

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Electric products

Typ/číslo modelu:  GUANG MING RCT 528

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože: — nesplňuje požadavky třídy II ochrany proti nárazu; Chybí uzemnění produktu, Uzemnění elektrického kordu s elektrickým proudem chybí. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a pokuta nařízená orgány

Popis: 

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Rumunsko