Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0369/07

Výrobek:  Vevektorový ohřívač – Hlomebáze 2 kW Convektor Heater s časovačem a turbodmychadlem

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Homebase

Typ/číslo modelu:  vzor 202724; čárový kód: 5013669954305

Druh rizika: Požár, Úraz
Tento výrobek představuje vážné riziko požáru a zranění v důsledku úniku ohně a /nebo kouře, protože koncový blok může způsobit požár a požár na stanovišti. Došlo k oznámení o nízké úrovni škody na nemovitém majetku. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

Popis: 

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Irsko