Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0351/05

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečná elektrická odolnost a izolace;živé části mohou být přístupné (boční panel se může uvolnit z vlastního zařízení);vidlice (délka kolíků), které jsou ve shodě.Tato zařízení nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

Popis:  Elektrický 2-plátek s využitím ster „Satellite“ (AJ-7082) se svislým plátováním.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Malta