Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0350/05 – 0352/05

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Požár
Nebezpečí požáru.Na ovládacím zařízení kormidelního zařízení o zkratu 307 se může objevit zkrat.Zkrat může být vyvolán korozi;v důsledku toho existuje riziko samovznícení.Bylo oznámeno 10 případů vznícení.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Vozidlo „Peugeot 307“ s benzinovým motorem, pouze 1,6 a 2,0 litr.Pořadová čísla:82001728–83046212

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Polsko