Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0335/07

Výrobek:  Puškové hračky – pink Lay, pluška psovka

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: SLAMMER

Typ/číslo modelu:  Vzory 45125 a 45128

Druh rizika: Zalknutí
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (oko), které se zcela vejdou do válce pro malé části. Oko se při napínací zkoušce stalo při síle nižší než 90 N. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje nařízený orgány a dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

Popis: 

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Nizozemsko