Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0329/07

Výrobek:  Mini motorky – Pocket Bike

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Sport racing

Typ/číslo modelu:  EAN 5412479003317

Druh rizika: Popálení, Úraz
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože: Brzdové kotouče v ovládacím obvodu nejsou spolehlivě připevněny; Plastové díly na površích, okrajích a rozích se mohou snadno rozbít; Neexistuje úplná ochrana pohyblivých částí jako řetězu a ozubení; a riziko popálení, protože konec výfukové trubky může dosáhnout teploty přesahující 70 °C. Pokyny jsou navíc neúplné a nesprávně přeložené. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

Popis: 

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Belgie