Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0327/07

Výrobek:  Třícestný elektrický adaptér

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: KANLUX

Typ/číslo modelu:  Typ KRT/2–1, č. 02180

Druh rizika: Požár
Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože během zkoušky doutnavého drátu při teplotě 750 °C došlo ke vzplanutí a spálení materiálu, který je v kontaktu s vodivými částmi. Tento výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884–1.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje, stažení od spotřebitelů a informování distributorů a dodavatelů spotřebitelům (Ze strany: Ostatní)

Popis: 

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Slovensko