Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0327/06

Produkt: 

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Andet

Mærke: 

Type/modelnummer: 

Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi rygryg let kan fjernes manuelt uden brug af værktøj, og batterierne bliver tilgængelige.Batteriet har ikke den krævede mærkning.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med de relevante europæiske standarder.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse, som myndighederne har pålagt.

Beskrivelse:  Digital watch for children "Sport Tong Xin".Pakning:forseglet cellofan.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Ungarn