Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0324/07

Výrobek:  Elektrická pánev

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: SOGO

Typ/číslo modelu:  Model SS-10020PM s regulačními orgány (REGULATOR CTW300); F. Kód: FH-40B; Čárový kód: 8425490081391

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Aktivní části regulátoru jsou přístupné ke zkoušení; Regulační orgán je označen jako „0“, pokud to ve skutečnosti neodpojí. Pokyny jsou uvedeny pouze v anglickém jazyce. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60335–2-9 a EN 60.335–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

Popis: 

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko