Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0323/07

Výrobek:  Mini motorky – Pocket Bike

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  Minibie-WQ-01. Červené a stříbrné mini motorky – dvoudobý Air chlazený motor o výkonu 47 cm³. Bez obalu.

Druh rizika: Požár, Úraz
Tento výrobek představuje riziko: Úrazy proto, že: Hnací řetězec a volnoběžek jsou nedostatečně střežené; Volný pohyb řízení je znečištěn shromážděním plavebních drah, — přední brzdový ovládací prvek není řádně zajištěn v poloze na konci brzdné páky; Výrobek má různé ostré hrany; Při manipulaci s tyčovými pákami nejsou kuličkové páky zakončené; — zařízení k omezení rychlosti není namontováno; Kontrola škrticí klapky se nezzavírá sám; Zastavení motoru nemá novou soustavu a jejich vedení je nespolehlivé; II) požár a zranění, protože palivo je odvětráváno pomocí palivového stropu, přímo před jezdcem, který má vliv na zdraví, stroj a nebezpečí požáru. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu objednaného příslušnými orgány

Popis: 

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Spojené království