Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0323/06

Produkt: 

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: 

Type/modelnummer: 

Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi nogle dele (leder af en bærer, klør, pendanter), som passer til cylinderen til smådele, har løsnet sig.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

Beskrivelse:  Legetøjsbil er forsynet med en gul og grøn hård plast (der er en mærkat med påskriften:"NO. 1798, pen, FLASH")Type/modelnummer:1798.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Litauen