Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0319/07

Výrobek:  Superan Return Mobile Telephone a obrázek Set

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: 

Typ/číslo modelu:  Výrobek: Superan Return Mobile Telephone a obrázek Set Značka: Neznámý (padělaný produkt – nesmí být zaměňován s autentickým Superantním výnosem)

Druh rizika: Chemické
Tento výrobek představuje riziko otravy, protože barva na obrázku obsahuje 1 860 mg/kg pufrovaného olova (horní limit 90 mg/kg) a 407 mg/kg převodního chromu (horní limit 60 mg/kg). To překračuje maximální přípustné koncentrace a představuje potenciální nebezpečí pro dítě. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Produkty dobrovolně podepsané do orgánů za účelem likvidace

Popis:  padělaný produkt

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Spojené království