Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0319/06

Produkt: 

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: 

Type/modelnummer: 

Risikotype: Personskader
Produkterne er forbundet med en skadesrisiko for brugerne som følge af det høje kinetiske energiindhold hos pile fra forstævnen.Under prøvningen blev det konstateret, at den kinetiske energi for pile (henholdsvis 0,73J og 0,69J) overskrider det maksimum, der er tilladt i den europæiske standard EN 71-1.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

Beskrivelse:  2 legetøj bestående af pile med sugekopper.Mærke:1.Simba;2.Intet mærke.Type/modelnummer:1.Standardcertifikat 7450 630:2.Model 8010B.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Spanien