Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0316/06

Produkt: 

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: 

Type/modelnummer: 

Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi smådele kan blive revet løs.Under prøvningen løb Pinocchas næse, der passer til cylinderen for smådele, ved en kraft på 22.5 newton.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse, der er pålagt af myndigheden.

Beskrivelse:  "Niagara — Mamma Papaera Bis"Type/modelnummer:EAN-kode — 8006708003116.

Oprindelsesland: Italien

Varsling indsendt af: Belgien