Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0313/07

Výrobek:  Měkká hračka „Volně žijící kance Toljans“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: FANCY

Typ/číslo modelu:  527242, čárový kód: 4810423012285

Druh rizika: Udušení, Zalknutí
Hračka představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé prvky (řetězy a plastové upevnění), které se vejdou do válce pro malé části. Děti mohou vkládat malé prvky do úst a sytiče. Tento výrobek představuje riziko udušení pomocí uškrcení, protože délka řetězce řetězu přesahuje 380 mm. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány

Popis: 

Země původu: Ruská federace

Varování odesláno z:: Lotyšsko