Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0310/05

Produkt: 

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Belysningsudstyr

Mærke: 

Type/modelnummer: 

Risikotype: Elektrisk stød
Risiko for elektrisk stød.Tilstedeværelsen af indvendige skarpe dele, som kan skade trådens isolering, prøvedele kan blive strømførende.led- og låseskrue, som er i overensstemmelse med forskrifterne;ingen af de mangler, der er til stede, ogvæskeisolering, der ikke er i overensstemmelse med forskrifternemanglende oplysninger om produktet.Lyskilden er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt eller tilbagetrækning fra distribution, der er bestilt af myndighederne.

Beskrivelse:  Bordlampe "Henna" med skygge over geder.

Oprindelsesland: Marokko

Varsling indsendt af: Ungarn