Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0301/12

Produkt:  Kat til kat

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Giftway

Type/modelnummer:  NT128002

Risikotype: Forbrændinger, Kemikalie
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi afstanden mellem overkanten af det brændte område og det sted, hvor flammen skal påføres, er for stor. Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-2. Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder mere end 0,65 % af massen af bis- (2-ethylhexyl) phthalat (-ethylhexyl) phthalat (DEHP). I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af den vare, der er bestilt af myndighederne.

Beskrivelse:  Støbt legetøj af en kattehoved fremstillet af polykromatiske (polykromatiske).

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Frankrig