Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0282/05

Produkt: 

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Belysningsudstyr

Mærke: 

Type/modelnummer: 

Risikotype: Elektrisk stød
Risiko for elektrisk stød.Et utilstrækkeligt tværsnit af det interne ledningsnettilstedeværelsen af skarpe kanter, der kan beskadige den interne isoleringusikre tændrør og kabelfastgøringlever en del, der er let at få adgang tilmanglende advarsel og vejledning på ungarsk.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Omsætning, der er forbudt, og tilbagetrækning fra distribution, som myndighederne har pålagt.

Beskrivelse:  Lysstofrør med "Clå-lampe!"— i god tid (nr. 20943).

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Ungarn