Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0277/05

Produkt: 

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Belysningsudstyr

Mærke: 

Type/modelnummer: 

Risikotype: Elektrisk stød
Risiko for elektrisk stød.Utilstrækkelig styrke af alle lyskilderneManglende kabelbinding.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution bestilt af myndighederne

Beskrivelse:  Moderne stykanslampe "Desk" (Ref. 680 — AM 79.300.881-D).Beskrivelse:

Oprindelsesland: Spanien

Varsling indsendt af: Portugal