Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0271/07

Produkt:  Strømforsyningsenheder

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr

Mærke: Prescott

Type/modelnummer:  C-D500EXP

Risikotype: Elektrisk stød
Dette produkt udgør en risiko for elektrisk stød, fordi— der er ikke tilstrækkelig elektrisk isolering mellem det primære kredsløb, der er tilsluttet elnettet, og det sekundære kredsløb, der kan berøres.Det sekundære kredsløb kan komme ind på den vare, der er forbundet med strømforsyningsenhedens produktion.Navnlig:— afstande/spalteafstande i transformator T2 mellem primærviklingerne og de sekundære viklinger er mindre end 4 mm/5 mm;et minimum på 0,2 mm mellem den sekundære vikling og den sekundære beviklingende udgangstråd og 0,5 mm mellem den sekundære vinding og den primære beviklings udgangstrådhvad angår produktionsledningerne er der ikke isoleringsrør.— afstande/spalteafstande i transformator T3 mellem primærviklingerne og de sekundære viklinger er mindre end 4 mm/5 mm;et minimum på 0,3 mm mellem den sekundære vikling og den sekundære beviklingende udgangstråd og 0,3 mm mellem den sekundære vinding og den primære beviklings udgangstrådpå udgangstrene er der ikke isoleringsrør.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne

Beskrivelse: 

Oprindelsesland: Ukendt

Varsling indsendt af: Finland