Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0269/07

Produkt:  Plond (let bindende) 812 RENO

Navn: 

Batchnummer/stregkode:  8586007084271

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Belysningsudstyr

Mærke: Prezent

Type/modelnummer:  Antic Brass Satin

Risikotype: Brand, Elektrisk stød
Dette produkt udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:Isoleringen kan overvarme, samtidig med at den fungerer.Brugen af konstriktor i jordingsanlægget til at fastgøre adapteren er ikke sikker på, at den kan frigøres, hvilket kan medføre, at plyndringen ikke fungerer korrekt, og fører til elektrisk stød, samtidig med at plafd dækkesI brugermanualen findes der ingen driftsoplysninger (f.eks. pæreændring).— Størrelsen af de bogstaver, der er anført i symbolet, og som angiver den minimale afstand fra den, der er tændt, er for lille (symbolet er ulæseligt — i tilfælde af, at overophedning af lampen kan forårsage brand på en forkert måde).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og oplysninger til forbrugerne fra importøren (Fra: Andet)

Beskrivelse: 

Oprindelsesland: Slovakiet

Varsling indsendt af: Polen