Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0250/12

Produkt:  Håndværkspræget "Lillifee Bastelzauber" (Lillifeafgift fmage magisk aktivitet indstillet)

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Unknown

Type/modelnummer:  Lillifee Bastelzauber (Lillifesfey magisk aktivitet indstillet), nr. 7/2011

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi hjertemærkaten indeholder 4,3 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). Prøvens indhold af DEHP i bremsebakkeprøven ligger også over de tilladte niveauer. I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  En flydende struktur bestående af 4 selvklæbende rosa, rødt og lilla mønster af plast, 1 lille rør med hvide graver, 5 plastikstjerner i rødlig tone, 5 hvide og 5 pink mini pomponer på et rødt karton, 1 sticker (hest med prikgess), 4 hvide stjerner ved perler, 10 snegleflager fremstillet af blanke foliepapir.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Tyskland