Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0235/06

Produkt: 

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Belysningsudstyr

Mærke: 

Type/modelnummer:  K 8276

Risikotype: Elektrisk stød
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, da de grundlæggende isolerede ledninger er i kontakt med tilgængelige metaldele.Med hensyn til ledningsføring og konstruktionsmæssige krav findes der ikke nogen kabelforankring, og stik er ikke af IEC60083 type.Desuden indeholder trådene skarpe og burrøde metaldele, og tilslutningen af en lampeindehaver er ikke beskyttet mod løsning.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Obligatorisk tilbagekaldelse og bøde pålagt af myndigheden.

Beskrivelse:  Bordlampe, som illustrerer en kvinde, der spiller et instrument.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Ungarn