Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0223/06

Produkt: 

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Motorkøretøjer

Mærke: 

Type/modelnummer: 

Risikotype: Personskader
Et produkt udgør en risiko for ulykker og skader som følge af en fejl i gearsystemet, når det er i neutral position, og føreren ved hjælp af neutralt advarselssignal, første eller andet gear, kan gøre føreren opmærksom på fejlen.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagekaldelse. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Motorcykler "Harns Davidson" fremstillet af Harley Davidson Motor Company/USA.Type/model:Dyna modeller FXDI, FXDLI, FXDI, FXDI, FXDI35 og FXDWGIKøretøjstype FD1EF-typegodkendelse e4 * 2002/24 * 0029 * 05.Beskrivelse:De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 09.06.2005 og 19.10.2005.

Oprindelsesland: USA

Varsling indsendt af: Tyskland