Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0221/06

Produkt: 

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr

Mærke: 

Type/modelnummer: 

Risikotype: Elektrisk stød
Det indberettede produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, når det rengøres.(forudsætningerne for elektrisk stød med dødelig udgang er:1.Akvariets lys er tilsluttet elnettet, og topolet kabelkontakt er i positionen tændt.2.Akvariet dækker ned i vandet under rengøring, og brugeren når ud i vandet.Desuden mangler der advarsler og oplysninger, som kræves i henhold til standarden, og tværsnittet af strømforsyningskablet er ikke fyldestgørende.Det indberettede produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.En hændelse, der indberettes:Ifølge en anonym rapport fra en forbruger, faldt akvariet med lygteenheden ind i vandet under vedligeholdelsesarbejde.Dette gav anledning til et mindre elektrisk stød.Da dækningen senere blev indhentet, var neonrørsholderen løsrevet.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra producentens side og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Elektrisk elforbrug (overdækning med belysning)Type/model:Sera/design 80, art. 8730624.

Oprindelsesland: Tyskland

Varsling indsendt af: Tyskland