Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0143/07

Výrobek:  Hračka mechanismu řízení.

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: INTERESTING

Typ/číslo modelu:  Odkaz 42358

Druh rizika: Zalknutí
Tato hračka představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože při zkoušce točivého momentu, tahu, pádu, nárazu a tlaku se vytvořily malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

Popis: 

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko