Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0123/07

Výrobek:  Osobní automobil – Fox

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Volkswagen

Typ/číslo modelu:  Typ vozidla: 5Z; ES schválení typu: E1 * 2001/116 * 0301 * 00–02. Dotčená vozidla jsou vzoru pro roky 2005 až 2007 a mají identifikační čísla vozidla v těchto rozmezích: WVW * * * 5Z * 54004631 – WVW * * * 5Z * 54073923, WVW * * * 5Z * 60000001 – WVW * * * 5Z * 60043340, WVW * * * 5Z * 64000001 – WVW * * * 5Z * 64214091, WVW * * * 5Z * 70000001 – WVW * * * 5Z * 70007367, WVW * * * 5Z * 74000001 – WVW * * * 5Z * 74043936.

Druh rizika: Úraz
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože nedostatečný povlak, koroze a sůl mohou mít za následek zvýšení tření do zámku kapoty. Je-li kapota otevřena a často uzavřena, může se zámek stát ohnutím. Po celém světě bylo hlášeno 24 nehod (otevření kapoty). Nikdo nebyl zraněn.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření přijatá výrobcem

Popis: 

Země původu: Německo

Varování odesláno z:: Německo