Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0122/07

Výrobek:  Sada oprav jízdních kol (kaučuk, páky, klíč a několik sádra)

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu:  Článek číslo 009198, EAN 8711938104013

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje vážné chemické riziko, pokud mají spotřebitelé kontakt s výrobkem nebo vdechnutím kůže, protože pryžový roztok obsahuje > 60 % benzenu. Benzen je klasifikován jako karcinogenní (kategorie I), mutagenní (kategorie II) a toxický. Kromě toho je označení nesprávné a neúplné: — benzen není uveden na seznamu; — produkt musí být klasifikován jako toxický a vysoce hořlavý; — řada povinných vět o rizikovosti a bezpečnosti chybí; Obsah (objem) nebyl uveden.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

Popis: 

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Nizozemsko