Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0116/07

Výrobek:  Pračka

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: LG Electronics

Typ/číslo modelu:  WD-65130F, WD-80130F, WD-10130F. Dotyčné modely byly vyrobeny mezi březnem 2002 a červnem 2003, byly identifikovatelné pomocí sériových čísel mezi 203KW00001 a 306KW99999 a byly prodány v Itálii v období od června 2003 do 2005 let.

Druh rizika: Požár
Tento výrobek představuje závažné nebezpečí požáru z důvodu možného přehřátí složky předního panelu. Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů, informace pro spotřebitele a nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

Popis: 

Země původu: Korejská republika

Varování odesláno z:: Itálie