Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0111/07

Produkt:  Blød legetøj "lille djævse"

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Pikku Piru (Little Devil)

Type/modelnummer:  Kode: 120312 BTN 686-IAE

Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Dette legetøj udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi dens næse og øjne ved trækprøven er løsrevet og passer ind i cylinderen for smådele. Små dele kan anbringes af børn i munden og blokere luftvejene. Legetøjet er også falsk mærket for at være egnet til børn over 3 år, selv om det er et blødt legetøj og er klart beregnet for små børn. Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger, der er truffet af importøren: tilbagekaldelse fra forbrugere og forbrugeroplysning (Fra: Andet)

Beskrivelse: 

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Finland