Sustav brzog uzbunjivanja za neprehrambene proizvode (RAPEX)

Broj upozorenja: 0080/05

Podijelite na         

Proizvod: 

Ime: 

Broj serije / crtični kod: 

Vrsta upozorenja: Ozbiljno

Kategorija: Ukrasni proizvodi

Marka: 

Vrsta/broj modela: 

Vrsta rizika: Strujni udar
Rizik od električnog udara.Nesigurno fiksiranje kabela i unutarnja izolacija;mogući kontakt s živim dijelovima;nesigurno pričvršćivanje dvaju nena svjetiljke (zalijepljene);nedostaju informacije o sigurnosti.Osvijetljena slika nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućim europskim normama.

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Stavljanje na tržište obustavljenog od strane nadležnih tijela.

Opis:  Dekorativna svjetleća slika „Mecca”.

Zemlja podrijetla: Nepoznato

Upozorenje primljeno od: Njemačka