Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0075/09

Produkt:  Læren til læk og skyggen i skyggen — Gives dig horteret

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kosmetik

Mærke: Kimyon

Type/modelnummer:  Stil nr. 21687-1

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den gulliggule skyggen indeholder 2 700 mg/kg bly. Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF, men tilstedeværelsen af tungmetaller i kosmetik er ikke tilladt.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Kosmetiksæt indeholdende 2 lægetab og seks skygger.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Irland