Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0044/09

Produkt:  Babyspyramiden

Navn: 

Batchnummer/stregkode:  5900946000346

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: nina

Type/modelnummer: 

Risikotype: Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
Produktet er forbundet med en risiko for kvælning, fordi børn kan putte sig i munden (efterligne drikke). Disse dele kan blokere et barns næse og mund ved at danne en luft proppen, som kan føre til kvælning. Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  En legetøjsplastpyramide, der består af 12 vardiserede elementer i form af kopper. Hver kop har en mærkat med et tal, der svarer til antallet af billeder. Pakkes i en gennemsigtig pose.

Oprindelsesland: Ukendt

Varsling indsendt af: Slovakiet