Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0029/12

Výrobek:  Žebřík „Multistige“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: ostatní

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu:  6090

Druh rizika: Úraz
Výrobek představuje riziko zranění, protože nemá dostatečnou pevnost.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

Popis:  Kombinace žebříček, který lze použít jako plošný žebřík jako platforma nebo jako krokový žebřík.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Dánsko