Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0025/07

Výrobek:  Plastové hračky pro malé děti – „Badetier mit Baby – ab 3 Monte“ (zvířata pro koupelové období s dítětem – od 3 měsíců)

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: TEDI GmbH & Co KG

Typ/číslo modelu:  Kód EAN 56835001241000000150; Usnesení/č. 56835/00

Druh rizika: Chemické
Tyto výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují dibutyl-ftalát na úrovni: 6,89 g/100g (kachna žlutá s dítětem) a 6,42 g/100g (parosnice s dítětem). Vzhledem k povaze produktů je možné, že děti umístí do úst.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

Popis: 

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo