Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0024/12

Výrobek:  Vozidlo jako hračky pro dálkové ovládání „Drift“ (Drift)

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Newqida

Typ/číslo modelu:  TY18 (41E1)

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Adaptér je dostatečně velkoplošný.V důsledku toho:K poškození by mohlo dojít u zásuvky s nebezpečím přehřátí nebo elektrického oblouku uvnitř zásuvky;Mechanická spojení mezi základnou a krytem ze síťového adaptéru trpí nepatřičným kmenem, když je vložen nebo odstraněn z zásuvky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou vnitrostátní normou BS 1363.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  černý radiologický automobil s chráněným označením původu se žlutým/červeným plastem na těle.V blistru se nachází ve žluté lepenkové krabici s názvem produktu a obrázky na něm.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Spojené království