Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0024/07

Výrobek:  Invertor

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Qmotion

Typ/číslo modelu:  Vzor CI-175

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože je možné přijít do styku s živými složkami. Lze vložit pouze jeden kolík eura, který se obrátí na invertor. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a sankce nařízené orgánem

Popis: 

Země původu: Tchaj-wan

Varování odesláno z:: Nizozemsko