Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0021/07

Výrobek:  Osvětlovací řetězec

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  35 NF-S

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Tento výrobek představuje vážné riziko zasažení elektrickým proudem v důsledku těchto nedodržení příslušné evropské normy EN 60598: Délka drátu mezi zástrčkou a prvním držitelem baňky je 1 m, což je méně než požadovaných 1,5 m; Dráty v řetězci mají horší vlastnosti než ty, které jsou uvedeny v normě; Jmenovitý průřez vodičů je 0,36 mm², což je méně než požadovaných 50 mm²; Chybí požadované bezpečnostní značky a pokyny. Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz produktu byl celním orgánem zamítnut.

Popis: 

Země původu: Thajsko

Varování odesláno z:: Španělsko