Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0020/07

Výrobek:  Osvětlovací řetězec

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  20 NP-L

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Charakteristiky řetězového lana jsou nižší, než je uvedeno v normě; Jmenovitý průřez vodičů je 0,36 mm², což je méně než 50 mm²; Délka drátu mezi zástrčkou a prvním držitelem baňky je 1,00 m, což je méně než 1,50 m, které požaduje norma; Neexistují žádné bezpečnostní značky a pokyny. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

Popis: 

Země původu: Thajsko

Varování odesláno z:: Španělsko