Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0015/12

Výrobek:  Ohřívač ventilátoru „Mini Ventilateur Chaud/Froid“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: DomoClip

Typ/číslo modelu:  FH-90A:DOM169

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože plastový kryt může zlomit živé složky topných prvků, které jsou přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobky, které orgány zabavily.

Popis:  Ventilátor topení

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie