Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0014/07

Výrobek:  Výrobce kávy

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože: V důsledku nepatřičného izolačního proudu mezi živými a přístupnými částmi; V případě poškození může voda unikat z nekovových potrubí do elektrické izolace a živých částí; Kotevní úchyty šňůry mají ostré plece, a proto se izolace drátu může poškodit. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad

Popis:  Kategorie: Domácí spotřebiče Výrobek: Výrobce kávy Značka: efterjott Druh/číslo modelu: KA 1T

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko