Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0013/07

Výrobek:  Výrobce kávy

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Základní izolovaný živé jádro síťového kabelu je stlačeno na ostré hrany svorky zemského povrchu, a proto se izolace může dostat k poškození; Ochranné trubky tepelných pojistek nejsou pevné a mohou být poškozeny; Topný prvek může být vystaven v důsledku nevhodné izolace (mezi živými a uzemněnými částmi). Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad

Popis:  Kategorie: Domácí spotřebiče Výrobek: Výrobce kávy Značka: Hnědý král Druh/číslo modelu: BR-1150

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Maďarsko