Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0011/12

Výrobek:  Elektrický masiv „Infrared Massager“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Luxe Literie

Typ/číslo modelu:  LDM-0537A

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:· tvar a zdobení mohou způsobit, že se s nimi děti považují za hračky;· izolace není dostatečná, protože vzdálenosti mezi živými částmi a živými součástmi jsou menší, než je požadováno.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobky, které orgány zabavily.

Popis:  Elektrický gramager ve formě delfíni.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie