Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0005/12

Výrobek:  Osobní automobil Leon a Altea

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: SEAT

Typ/číslo modelu:  2.0I TDI

Druh rizika: Požár
Existuje možnost, že dojde k úniku v vysokotlaké trubce systému vstřikování paliva.V nejhorším případě může úniku paliva způsobit požár.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Osobní automobil.

Země původu: Španělsko

Varování odesláno z:: Španělsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Německo, Nizozemsko, Spojené království