Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0001/12

Výrobek:  Měkká hračka „Homer“, „The Simsons“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: United Labels

Typ/číslo modelu:  Č. J. 0803760 EAN 8 423 599 037 608

Druh rizika: Zalknutí
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože sloj je volný a umožňuje přístup k náplně a pytli plastových koulí.Samotný vak nelze zcela odstranit přes švu.Uvolňuje se však jen malé plastové míčky, které mohou být požity nebo vdechnuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Měkká hračka ve tvaru Homéra, jeden z znaků z řady „The Simsons“.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Lucembursko, Lotyšsko, Irsko